Меѓународен дијалог „Сеќавање, правда и помирување?!“ 10 – 12.06.2015 во Сараево, БиХ

Повеќе за настанот на страната на Центар за ненасилна акција (ЦНА) Учесници на дијалогот се активисти/ки истражувачи и претставници/чки на институции кои се активни во работа на општествените сеќавања...

Continue Reading →

Воени ветерани од БиХ зборуваат за мировна работа

Емисија на босанската Хајат ТВ со гостување на поранешни борци кои зборуваат за заедничките активности и мировната работа после војната. Голем дел од работата е инициран од Центар за...

Continue Reading →

Мал поимник на Соочувањето со минатото

По оружениот конфликт и/или тешките кршења на човековите права, општеството има потреба да се занимава со тоа минато. На кој начин, едно општество ќе се соочи со минатото зависи...

Continue Reading →

Орална историја – секој може да придонесе

  Историчарите често имаат многу информации за владетелите и за други луѓе со високи чинови, но малку се знае за другите помалку видливи нешта, особено за ниските слоеви на...

Continue Reading →

Колку луѓе загинаа во бомбардирањето на Дрезден?

Со децении историчари и новинари користеа бројка од околу 300.000 загинати во воздушните напади од британски и американски авиони во февруари 1945 година врз Дрезден. Понекогаш се споменуваат дури...

Continue Reading →

Соочување со минатото на примерот на Летонија

По оружениот конфликт и/или тешките кршења на човековите права, општеството има потреба да се занимава со тоа минато. На кој начин, едно општество ќе се соочи со минатото зависи...

Continue Reading →

Повоената правда и изградба на одржлив мир во поранешна Југославија низ призмата на Советот на Европа

Во 2012 година, Советот на Европа преку својот Комесаријат за човекови права беше многу активен на полето на соочување со минатото од војните во поранешна Југославија и во напорите...

Continue Reading →

Translate »