Мал поимник на Соочувањето со минатото

По оружениот конфликт и/или тешките кршења на човековите права, општеството има потреба да се занимава со тоа минато. На кој начин, едно општество ќе се соочи со минатото зависи...

Continue Reading →

Орална историја – секој може да придонесе

  Историчарите често имаат многу информации за владетелите и за други луѓе со високи чинови, но малку се знае за другите помалку видливи нешта, особено за ниските слоеви на...

Continue Reading →

Соочување со минатото на примерот на Летонија

По оружениот конфликт и/или тешките кршења на човековите права, општеството има потреба да се занимава со тоа минато. На кој начин, едно општество ќе се соочи со минатото зависи...

Continue Reading →

Тренинг за изградба на мир од 11 до 21.11.2013 во Крушево

Мировна акција објавува повик за пријави за Тренингот за изградба на мир кој ќе се одржи од 11 до 21.11.2013 во хотел „Монтана“ во Крушево. Краен рок за аплицирање е 04.11.2013. Вашите пријави испраќајте ги...

Continue Reading →

Повоената правда и изградба на одржлив мир во поранешна Југославија низ призмата на Советот на Европа

Во 2012 година, Советот на Европа преку својот Комесаријат за човекови права беше многу активен на полето на соочување со минатото од војните во поранешна Југославија и во напорите...

Continue Reading →

Translate »